Zamówienia
Dostawa oraz montaż zadaszenia systemowego nad wejściem do klatki schodowej wewnątrz podwórka w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż zadaszenia systemowego nad wejściem do klatki  schodowej wewnątrz podwórka w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • dostawa oraz montaż nowego zadaszenia systemowego nad wejściem do klatki wewnątrz podwórka

Termin składania ofert: do 07.10.2019r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Damian Kurkowski

Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  COK I „Dostawa oraz montaż zadaszenia systemowego nad wejściem do klatki  schodowej wewnątrz podwórka w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu.