Zamówienia
„Inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 10.11.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 10.11.2017 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „COK nr I – Inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zakres prac do wykonania:

– inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych dla 65 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego

– lokale wyposażone w przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Szczegółową ofertę
Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: kdrzymont@mzbm.sosnowiec.pl lub telefonicznie pod numer: 32-363-32-18

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy