Zamówienia
Kalibracja sensorów systemu detekcji gazu dla WMN przy ulicy Wodociagi 10,11-11a,12-12a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 27.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wodociągi 10,11-11a,12-12a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Kalibracja sensorów systemu detekcji gazu”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

Kalibracja sensorów systemu detekcji gazu – 4 sztuk zamontowanych w pomieszczeniach kotłowni

Termin składania ofert do dnia: 27.08.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Stella Dryps

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY