Zamówienia
Kompleksowa obsługa monitoringu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Termin składania ofert do dnia 02.12.2019r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaprasza zainteresowanych do składania ofert na poniższe zadanie:

„Kompleksowa obsługa monitoringu w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych”

Kalkulacje cenową należy przygotować w dwóch wariantach:

Wariant 1.

Comiesięczny przegląd poprawności działania instalacji monitoringu , przyjazd serwisowy, oraz odczyty monitoringu na życzenie klienta na nośnik dostarczany przez wykonawcę.

Wariant 2.

Półroczny przegląd poprawności działania instalacji monitoringu , przyjazd serwisowy, oraz odczyty monitoringu na życzenie klienta na nośnik dostarczony przez zamawiającego.

 

Prosimy o podanie w ofercie ceny jednostkowej za jeden budynek. Ilość budynków do obsługi  około 15 szt.

Po wykonanych pracach należy dostarczyć protokół z przeprowadzonej kontroli systemu i przedstawienie ewentualnych kosztów napraw.

Kontakt telefoniczny 32 263-20-94, 32-360-40-60, 660-512-386

Termin składania ofert do dnia: 02.12.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Obsługa instalacji monitoringu na Wspólnotach”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.