Zamówienia
Kompleksowa obsługa sprzątania budynku. WMN Grota Roweckiego 11. Termin składania ofert do dnia: 22.09.2021 do godziny 15:00.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 11  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowa obsługa sprzątania budynku

Zakres obejmuje:

mycie i zamiatanie wewnątrz budynku 1 raz w tygodniu

– opróżnianie koszy i zamiatanie przed budynkiem 2 razy w tygodniu

-sprzątanie altany śmietnikowej w środku oraz wokół 1 raz w tygodniu przez 6 miesięcy

– mycie okien, lamperii,  – raz do roku

– drzwi wejściowych -według potrzeb

– zamiatanie korytarzy piwnicznych – 2 razy do roku

– zimą odśnieżanie dojścia do klatek i chodnika przed budynkiem, posypywanie piachem lub solą co najmniej raz w tygodniu lub według potrzeb

– środki czystości i narzędzia po stronie firmy sprzątającej

– Wspólnota udostępnia pomieszczenie dla osoby sprzątającej wraz z dostępem do wody

Termin składania ofert do dnia: 22.09.2021 do godziny 15:00.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy