Zamówienia
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Bema 6. Termin składania ofert do dnia: 15.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bema 6  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Bema 6

Zakres czynności:

  •  zamiatanie budynku codziennie
  • mycie klatek schodowych dwa razy w miesiącu
  • mycie okien dwa razy do roku
  • sprzątanie strychów i piwnic dwa razy do roku
  • odśnieżanie i utrzymywanie ciągów pieszych w zakresie zapewniającym  bezpieczne użytkowanie w zależności od warunków atmosferycznych
  • pielęgnacja zieleni

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Termin składania ofert do dnia: 15.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Bema 6.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:   COK II – 32 363 32 13