Zamówienia
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewskiej 45 – 51

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewskiej 45 – 51  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewskiej 45 – 51

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynku i na terenie

Wspólnoty Mieszkaniowej  Lwowska 45 – 51 należeć będą :

1  prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości przy wejściach do klatek              – na bieżąco

2 zamiatanie klatek schodowych                                                                                               –  wg potrzeb

3 mycie klatek schodowych                                                                                                        – 2 * w miesiącu

4 mycie barierek i poręczy  na klatkach schodowych                                                            – 1 * w miesiącu

5 sprzątanie ,zamiatanie korytarzy piwnicznych, suszarnie ,schody  do piwnicy           –  2* w roku

6  mycie szyb w drzwiach wejściowych do klatek                                                                  – wg potrzeb

7 utrzymanie terenów zielonych , zbieranie papierków ,grabienie liści                            – na bieżąco

8 chodniki wokół wspólnoty                                                                                                       – wg potrzeb

9 utrzymanie ciągów pieszych  schody wejściowe do klatek ,chodniki ( śnieg, lód )       – na bieżąco

10 utrzymanie porządku stanowisk śmietnikowych                                                               – na bieżąco

11  koszenie trawy na  terenie przynależnym  do Wspólnoty                                                –  3* w roku

12 przycinanie żywopłotu                                                                                                            –   3* w roku

13 zabiegi deratyzacji                                                                                                                     –  2* w roku

14 odczyty wodomierzy z mieszkań własnościowych

15 dostarczanie korespondencji  do członków zarządu

16 zakup środków czystości w zakresie własnym

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Termin składania ofert do dnia: 20.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewska 45 – 51

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:   COK II – 32 363 32 13