Zamówienia
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21-29  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Lwowska 21-29

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynku i na terenie

Wspólnoty Mieszkaniowej  Lwowska 21-29 będą należeć :

1. Prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości przy wejściach do klatek            – na bieżąco

2. Zamiatanie klatek schodowych                                                                                           –  wg potrzeb

3. Mycie klatek schodowych                                                                                                    – 2 * w miesiącu

4. Mycie barierek i poręczy  na klatkach schodowych                                                        – 1 * w miesiącu

5. Sprzątanie, zamiatanie korytarzy piwnicznych, suszarnie, schody  do piwnicy      –  2* w roku

6. Mycie szyb w drzwiach wejściowych do klatek                                                               – wg potrzeb

7. Utrzymanie terenów zielonych, zbieranie papierków, grabienie liści                        – na bieżąco

8. Utrzymanie chodników wokół wspólnoty                                                                       – wg potrzeb

9. Utrzymanie ciągów pieszych  schody wejściowe do klatek , chodniki ( śnieg, lód ) – na bieżąco

10. Utrzymanie porządku stanowisk śmietnikowych                                                          – na bieżąco

11. Koszenie trawy na  terenie przynależnym  do Wspólnoty                                             –  3* w roku

12. Przycinanie żywopłotu                                                                                                         –  3* w roku

13. Zabiegi deratyzacji                                                                                                                –  2* w roku

14. Odczyty wodomierzy z mieszkań własnościowych

15. Dostarczanie korespondencji  do członków zarządu

16. Zakup środków czystości w zakresie własnym

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Termin składania ofert do dnia: 20.05.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Lwowska 21-29

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-  TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:   COK II – 32 363 32 13