Zamówienia
Kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych oraz przedsionka z przeznaczeniem dla dozorcy oraz pomieszczenie monitoringu. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych oraz przedsionka z przeznaczeniem dla dozorcy oraz pomieszczenie monitoringu.

I pomieszczenie :

-Skucie tynków , gruntowanie ścian, przygotowania podłoża pod położenie płytek

– skucie posadzki , wykonanie wylewki cementowej gruntowanie, przygotowanie powierzchni pod plytki

-Położenie płytek na posadzce i ścianach wraz z fugowaniem

– wykucie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami wraz  z wykonaniem nadproża

– wykonie stelażu o podwieszenie sufitu płytami gk gipsowanie, gruntowanie, malowanie

-montaż drzwi stalowych

Zabudowa toalety konstrukcja z płyt g-k z gipsowaniem malowanie i wstawienie drzwi meblowych

II pomieszczenie  wraz z przedsionkiem

-Skucie tynków , gruntowanie ścian, przygotowania podłoża pod położenie płytek

– skucie posadzki , wykonanie wylewki cementowej gruntowanie, przygotowanie powierzchni pod plytki

-Położenie płytek na posadzce i ścianach wraz z fugowaniem

-montaż 2 sztuk  drzwi stalowych

– wykonie stelażu o podwieszenie sufitu płytami gk gipsowanie, gruntowanie, malowanie

 

Prace WOD-KAN

-doprowadzenie kanalizacji z pionu do pomieszczenia dozorcy wraz z przekuciami

-Wykonanie instalacji wodnej wraz z zaworami i 2 pkt czerpanymi wody

-Montaż toalety spłuczki wraz z oprzyrządowaniem

Montaż umywalki wraz z oprzyrządowaniem

Montaż bojlera elektrycznego wraz z podłączeniami

-montaż wodomierzy 2 szt

PRACE ELEKTRYCZNE

–podłączenie bojlera elektrycznego

Wymiana przewodów w obu pomieszczeniach i przedsionku

-wymiana 3 sztuk przełączników

Montaż 4 sztuk lamp ledowych z czujnikami

Montaż 3 sztuk gniazd wtyczkowych izolowanych

Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – remont pomieszczeń piwnicznych Lwowska 21-29

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl                                                660-512-386

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy