Zamówienia
Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z ociepleniem stropów piwnicznych WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 08.03.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z ociepleniem stropów piwnicznych WMN Niepodległości 2.

Oferta winna obejmować:

  • położenie styropianu w stropie piwnicznym o gr. 5 cm
  • zatopienie siatki w warstwie klejowej
  • położenie drugiej warstwy kleju gruntowanie i malowanie dwukrotne
  • uzupełnienie ubytków w ścianach w korytarzach piwnicznych
  • gruntowanie ścian , malowanie dwukrotne
  • miejscowe skucie posadzki
  • wykonanie wylewki cementowej w piwnicach
  • docięcie na wymiar drzwi do boksów piwnicznych
  • dwukrotne  malowanie drzwi piwnicznych farba olejną
  • przywrócenie instalacji elektrycznej, oświetlenia

Złożyć ofertę na 3 klatki A , B, C  każda osobno z uwagi na ograniczony budżet.

Termin składania ofert do dnia: 08.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II  remont pomieszczeń piwnicznych z ociepleniem stropów Niepodległości 2.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl                                                660-512-386

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy