Zamówienia
Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej WMN Niepodległości 4. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej WMN Niepodległości 4.

Oferta winna obejmować:

 • położenie styropianu w stropie piwnicznym o gr. 5 cm
 • zatopienie siatki w warstwie klejowej
 • położenie drugiej warstwy kleju gruntowanie i malowanie dwukrotne
 • uzupełnienie ubytków w ścianach w korytarzach piwnicznych
 • gruntowanie ścian , malowanie dwukrotne
 • miejscowe skucie posadzki
 • wykonanie wylewki cementowej w piwnicach
 • docięcie na wymiar drzwi do boksów piwnicznych
 • dwukrotne  malowanie 10 sztuk drzwi piwnicznych farba olejną
 • położenie instalacji elektrycznej pod oświetlenie wraz z wymiana wyłącznika światła
 • montaż 3 plafonier oświetleniowych z czujnikiem ruchu

Złożyć ofertę na 2 klatki A i B każda osobno.

Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II  remont pomieszczeń piwnicznych z ociepleniem stropów Niepodległości 4.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl                                                660-512-386

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy