Zamówienia
Konserwacja pokrycia dachu o powierzchni ok. 290m². WMN Czarna 10-12. Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Konserwacja pokrycia dachu na powierzchni ok. 290m², w tym:

  • czyszczenie z rdzy
  • odtłuszczenie
  • miniowanie
  • 2-wu krotne malowanie farbą

Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  ul. Czarna 10-12 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Władysława Kiełczewska, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy