Zamówienia
Konserwacja wsporników zadaszeń przed wejściami do klatek. WMN Boh. Monte Cassino2a-10a. Termin składania ofert do dnia: 15.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Boh. Monte Cassino2a-10a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Konserwacja wsporników zadaszeń przed wejściami do klatek:

  • czyszczenie z rdzy
  • odtłuszczenie
  • miniowanie
  • 2-wu krotne malowanie farbą

Termin składania ofert do dnia: 15.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  ul. Boh. Monte Cassino 2a-10a nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Władysława Kiełczewska, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy