Zamówienia
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów. WMN Litewska 45 – 51″. Termin składania ofert: 25.07.2018 r. do godziny 15:00.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Litewska 45 – 51 zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenie należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Litewska 45 – 51″

Zakres:

  • skoszenie trawy (chwastów, itp.) do uzyskania równej płaszczyzny o wysokości ok. 3 cm nad poziom gruntu uwzględniając jego ukształtowanie, grabienie oraz wywóz i utylizację zgrabionej trawy
  • przycięcie żywopłotów wraz ze sprzątnięciem terenu wokół ze ściętych gałęzi i liści oraz ich wywóz i utylizację,
  • uprzątnięcie zalegających śmieci na wyżej wymienionym terenie.

Przybliżona ilość m²: 650m2

Ofertę należy dostarczyć do Rejonu Obsługi Wspólnot III ul. Curie – Skłodowskiej 10

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.07.2018 r. do godziny 15:00.