Zamówienia
Likwidacja nieczynnych zsypów w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 02.12.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Likwidacja nieczynnych zsypów w budynku -2 sztuki”

Zakres prac:

– rozebranie konstrukcji zsypów

– zamurowanie otworów w ścianie

– docieplenie ściany styropianem do lica istniejącej wyprawy elewacyjnej

– wklejenie siatki oraz położenie tynku w istniejącym kolorze elewacji.

-wykonanie wylewki betonowej w miejscu zlikwidowanych zsypów lub kostki brukowej- do ustalenia z Zarządem Wspólnoty.

Termin składania ofert do dnia: 02.12.2019

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:Łukasz Bański 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

załączniki: