Zamówienia
„Malowanie 3 klatek schodowych w budynku WMN Dietla 12-14-16”. Termin składania ofert do dnia: 20.11.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 12-14-16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie 3 klatek schodowych w budynku WMN Dietla 12-14-16”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-zeskrobanie i zmycie starej farby ( miejscowo )

-gładzie gipsowe ściany, sufity ( miejscowo )

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia farba olejna

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby należy dobrać do istniejącej malatury pozostałych kondygnacji.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 20.11.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

tel. 32 263 20 94 Igor Hauke