Zamówienia
„Malowanie  klatki schodowej w budynku WMN Grota Roweckiego 13 wraz z wymianą oświetlenia na klatce schodowej, wymianą 6 sztuk drzwi oraz wymianą chodnika około 60m 2. Termin składania ofert do dnia 17.12.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 13 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie  klatki schodowej w budynku WMN Grota Roweckiego 13 wraz z wymianą oświetlenia na klatce schodowej, wymianą 6 sztuk drzwi oraz wymianą chodnika około 60m 2|”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy malowanie klatek.

-zeskrobanie i zmycie starej farby

-gładzie gipsowe ściany, sufity ( miejscowo )

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia  wyprawa cienkowarstwowa typu marmurit

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów, krat , skrzynek

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty po wyborze oferty danego wykonawcy.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy wymiana oświetlenia i wymiana drzwi

Wymiana 8 sztuk lamp oświetleniowych na nowe z czujnikiem zmierzchu i ruchu

Wymiana 2 sztuk oświetlenia zewnętrznego na nowe z czujnikiem zmierzchu

Wymiana 2 sztuk drzwi do piwnic EI 30 – oraz 4 na strychy drzwi techniczne

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy wykonanie chodnika

Rozbiórka starego chodnika 40m x 1,5m i ułożenie po starym śladzie nowego z kostki brukowej wraz z obrzeżami

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót. Pomiary należy wykonać we własnym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 17.12.2020