Zamówienia
Malowanie  klatki schodowej w budynku WMN Grottgera 8-20 (klatka nr 10) w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 09.09.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie  klatki schodowej  po pożarze w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

Malowanie klatki schodowej oznaczonej numerem 10. Piętro: 7,6,5 do półpiętra. Klatka schodowa po pożarze!

-zeskrobanie i zmycie starej farby

-odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej- miejscowo

-uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III- miejscowo

-gładzie gipsowe ściany, sufity – miejscowo

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia farba olejna

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby należy dobrać do istniejącej malatury pozostałych kondygnacji.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.
  4. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania.

Termin składania ofert do dnia: 09.09.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Grottgera 8-20 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  500 85 55 88

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY