Zamówienia
Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Jodłowa 3B. Termin składania ofert do dnia 5.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowej 3B w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą oświetlenia klatki schodowej”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-gipsowanie ścian
-malowanie zejścia do piwnic – farba akrylowa
-klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi – farba akrylowa kolor i biała wg uzgodnień
-lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa (marmurit) – dwa warianty
-malowanie krat, rurociągów farba olejna dokładne zabezpieczenie na czas wykonywania prac malarskich elementów wyposażenia korytarzy i klatek schodowych (lampy, włączniki itp.).
-wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ledowe z czujnikiem ruchu.

Do malowania klatek schodowych Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.
Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe.

Kolory farby należy określić wg palety RAL lub wg numeru wzornika producenta.

Pożądany termin rozpoczęcia prac : II kwartał 2019 r.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

Wartość robót z VAT.
Deklarowany termin realizacji robót.
Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Kosztorysy należy złożyć  oddzielnie z uwzględnieniem dwóch wariantów ( lamperia farba olejna lub marmurit)

WMN  Jodłowa 3B  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY