Zamówienia
Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Kadłubka 24 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kadłubka 24 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatki schodowej”

Zakres prac:
-odbicie i uzupełnienie głuchych tynków
-klatka schodowa wraz z częściami wspólnymi – farba akrylowa kolor i biała wg uzgodnień
-lamperia farba olejna
-malowanie schodów farbą olejną

Pożądany termin rozpoczęcia prac : II kwartał 2019 r.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

Wartość robót z VAT.
Deklarowany termin realizacji robót.
Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Kadłubka 24  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18 COK I

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY