Zamówienia
Malowanie  klatki schodowej w budynku WMN Moniuszki 9 wraz z położeniem tynku mozaikowego. Termin składania ofert do dnia 02.02.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Moniuszki 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie  klatki schodowej w budynku WMN Moniuszki 9 wraz z położeniem tynku mozaikowego.”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy malowanie klatki.

-zeskrobanie i zmycie starej farby

-gładzie gipsowe ściany, sufity ( miejscowo )

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia  wyprawa cienkowarstwowa typu marmurit

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów, krat , skrzynek

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty po wyborze oferty danego wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 02.02.2020