Zamówienia
„Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Pileckiego 2 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pileckiego 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie  klatki schodowej w budynku WMN Pileckiego 2”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-zeskrobanie i zmycie starej farby

-gładzie gipsowe ściany, sufity

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia farba olejna lub wyprawa cienkowarstwowa typu marmurit (należy uwzględnić dwa różne warianty w kosztorysie ofertowym)

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów, krat , skrzynek

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty po wyborze oferty danego wykonawcy.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót. Pomiary należy wykonać we własnym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 14.12.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie. Miejsce składania ofert: ul. Korczaka 7 sekretariat- siedziba Spółki.