Zamówienia
„Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Zwycięstwa 23”. Termin składania ofert do dnia: 30.11.2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatki schodowej”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

-zeskrobanie i zmycie starej farby ( miejscowo )

-gładzie gipsowe ściany, sufity ( miejscowo )

-gruntowanie podłoży pionowych, poziomych

-malowanie farbami emulsyjnymi

-lamperia  wyprawa cienkowarstwowa -tynk mozaikowy

-malowanie farbą olejną balustrad

-malowanie farbą olejna rurociągów

-mycie po robotach malarskich

-wywiezienie gruzu

Do malowania klatki schodowej Zleceniodawca zaleca zastosować farby akrylowe lub lateksowe.

Preferowani producenci farb: Dekoral, Nobiles, Dulux, Kabe STO.

Kolory farby należy dobrać do istniejącej malatury pozostałych kondygnacji.

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.

Termin składania ofert do dnia: 30.11.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

tel. 500855588 Łukasz Bański