Zamówienia
Malowanie klatki schodowej w budynku Wspólnoty przy ul. 3 Maja 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.07.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 Maja 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Malowanie klatki schodowej w budynku Wspólnoty przy ul.3 Maja 3” w Sosnowcu

Termin składania ofert do dnia: 10.07.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Szczegółowy zakres prac jest przedstawiony w przedmiarze do pobrania na dole strony.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: sdryps@mzbm.sosnowiec.pl – 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

Załączniki do pobrania: