Zamówienia
Modernizacja oświetlenia w budynku. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Modernizacja oświetlenia w budynku

Prace polegały będą na:

– wymiana istniejących punktów świetlnych na ledowe polegająca na zastąpieniu istniejących świetlówek oświetleniem ledowym na każdym piętrze, parterze i wejsciu do budynku, lokalizacja punktów świetlnych w budynku bez zmian

– oświetlenie wejścia i parter na czujnik zmierzchu

– oświetlenie pieter na czujnik zmierzchu i ruchu

Ponadto należy:

– określić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wymagane natężenie oświetlenia

– zaproponować właścviwe rozwiazanie (rodzaj oświetlenia) wrazz kosztami wybranego rozwiązania, uwzględnić koszty eksploatacji na najblizsze lata

– przedstawić wysokość oszczędności przy zastosowaniu wybranego rozwiazania w stosunku do oświetlenia istniejącego

Realizacja robót do 31.12.2017r.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Grażyna Marczewska