Zamówienia
„Montaż 10 sztuk  drzwi stalowych do zsypów ” . Termin: 28.02.2018r. WMN Ordonówny 3C

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż 10 sztuk  drzwi stalowych do zsypów ”  

– mile widziane oferty na drzwi ppoż. EI 30

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 28.02.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386