Zamówienia
„Montaż 2 sztuk drzwi ppoż. EI 30 na strych  w klatce nr 20”. WMN Dietla 18-20. Termin składania ofert do dnia: 13.05.2022

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 18-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania : „Montaż 2 sztuk drzwi ppoż. EI 30 na strych  w klatce nr 20”.

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja starych drzwi

-dostawa i montaż drzwi ppoż. EI 30

-przemalowanie ściany w obrębie ościeży farbą emulsyjną / olejną (odtworzenie malatury)

-dorobienie 16 sztuk kluczy

Termin składania ofert do dnia: 13.05.2022

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 2 „Montaż 2 sztuk  drzwi ppoż. EI 30 na strych w klatce nr 20”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.