Zamówienia
„Montaż 25 sztuk balkonów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo- technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 20  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż 25 sztuk balkonów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo- technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

– przygotowanie pomiarów, projektu do pozwolenia na budowę

– wywiercenie otworów do montażu kompletnego balkonu wraz z próbami wytrzymałości

– montaż balkonu systemowego ( wypełnienie jak i kolor z palety RAL do konsultacji z Zarządem Wspólnoty ) konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo

– zabezpieczenie terenu w trakcie prac

-usunięcie szkód posprzątanie terenu wywóz odpadów.

 

Mile widziana dodatkowa oferta na wymianę / montaż 25 szt. drzwi balkonowych do montowanych balkonów .

Dodatkowa wycena zadaszeń 5 szt nad balkonami

W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zleceniodawcy należy określić:

  1. Wartość robót z VAT.
  2. Deklarowany termin realizacji robót.
  3. Okres gwarancji na wykonane roboty.
  4. Termin realizacji

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt z administracją – 660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy