Zamówienia
Montaż 33 szt  nawietrzaków okiennych w budynku WMN Patriotów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert:  31.03.2021r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż 33 szt  nawietrzaków okiennych

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Frezowanie skrzydeł okiennych w pomieszczeniach kuchennych w lokalach

Zamontowanie nawietrzaków standardowych lub higroskopijnych

Termin składania ofert:  31.03.2021r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr II „Montaż nawietrzaków okiennych w budynku Patriotów 2”

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   cok2@mzbm.sosnowiec.pl