Zamówienia
Montaż drzwi. WMN Ordonówny 3C. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3C w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż 12 sztuk  drzwi meblowych przy biegach schodowych ”  

„ Montaż 2 sztuk drzwi do pomieszczeń wspólnych rowerownia i monitoring”

– drzwi meblowe wraz z ościeżnicami górna część przeszklona tworzywem PLEXI Glass-  cena za sztukę wraz z montażem

– drzwi do pomieszczeń wspólnych solidne bez oszklenia, wyposażone w minimum 2 sztuki zamków- cena jednostkowa z montażem

Dopuszczamy wybory opcjonalne, prosimy o podanie kilku propozycji.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386