Zamówienia
Montaż instalacji monitoringu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

– montażu 8  kamer IP wraz z rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu maszynowni w antywłamaniowej obudowie.

– dysk twardy aby zapewnić co najmniej 7-14 dniową pętle nagraniową

Lokalizacja kamer:

  • wejścia do klatki – 1 sztuka
  • parter przedsionek – 1 sztuka
  • na parterze przed wejściem do windy – 1 sztuka
  • na rogach budynku – 4 sztuki
  • widok na śmietnik – 1 sztuka
  • „Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 10.07.2019r.

Kontakt: 32 363-32-18 Damian Kurkowski

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.