Zamówienia
Montaż instalacji monitoringu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.07.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu w budynku Sobieskiego 22 w Sosnowcu.

Prace polegały będą na:

– montażu 3  kamer IP wraz z rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu strychowym w antywłamaniowej obudowie.

– dysk twardy aby zapewnić co najmniej 30 dniową pętle nagraniową

Lokalizacja kamer: do ustalenia podczas wizji lokalnej

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 12.07.2019r.

Kontakt: 32 363-32-13 Jarosław Klimczak

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.