Zamówienia
Montaż kamer IP wraz rejestratorem. WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 16.03.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: Montaż monitoringu.

Prace polegały będą na:

  • montażu kamer IP wraz rejestratorem
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywanie do 30 dni

Lokalizacja kamer:

  • klatki schodowe – jedna kamera na każdym piętrze w klatce 13 oraz jedna  kamera na każdym pietrze w klatce 15- łącznie 22 szt
  • otoczenie budynku – 1 kamera ściana szczytowa oraz 1 kamera prze wejściu do klatek- łącznie 2 szt
  • piwnice – 1 kamera w piwnicy w klatce 13 oraz jedna kamera w piwnicy klatka 15- łącznie 2 szt
  • Ilość wszystkich kamer 26 sztuk
  • Rejestrator ma być zamontowany w pomieszczeniu maszynowni dźwigu.

Wykonanie projektu oraz dokumentacji powykonawczej

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 16.03.2020r.

Kontakt: Łukasz Bański 500855588

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.