Zamówienia
Montaż kamer IP wraz rejestratorem. WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 15.02.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

  • montażu kamer IP wraz rejestratorem
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywanie do 30 dni

Lokalizacja kamer:

  • winda- 2 kamery
  • otoczenie budynku – 4 kamery
  • klatka schodowa -10 kamer

Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 15.02.2019r.

Kontakt: Marcin Celka, Marcin Dziubiński ( 32 ) 360 40 60 lub 32/363 32 18

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.