Zamówienia
Montaż kamer IP wraz rejestratorem. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

  • montażu kamer IP wraz rejestratorem
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywanie do 14 dni

Lokalizacja kamer:

  • front 4 sztuki,
  • szczyty po 1 sztuce,
  • tył budynku 2 sztuki,
  • wejścia do klatek 4
  • śmietnik 1
  • wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.

Kontakt:  32 263-20-94, 32 360-40-60, 660-512-386

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM -TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.