Zamówienia
Montaż kolców typu „antyptak” w budynku WMN Klimontowska 47F w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 17.09.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Klimontowska 47F w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż kolców (antyptaków) na obróbkach blacharskich”.

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

Montaż kolców  typu antyptak na obróbkach blacharskich na szczycie zachodniej ściany budynku o długości 25mb

Do montażu kolcy należy uwzględnić poniższe rozporządzenie:

https://www.kolcenagolebie.pl/i19,o-kolcach-na-ptaki.html

Montując system kolców na ptaki powinniśmy mieć jednak na uwadze Rozporządzenie Ministra Środowiska wydane 12 października 2011 roku. Możemy w nim przeczytać m.in. o wprowadzonym zakazie umyślnego okaleczania i krzywdzenia ptaków oraz opinia GDOŚ

https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5444/Opinia-GODS-w-sprawie-stosowanie-modu%C5%82ow-z-kolcami-w-celu-odstraszania-ptakow_icon.pdf

Termin składania ofert do dnia: 17.09.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY