Zamówienia
„Montaż monitoringu na budynku WMN przy ul. Gospodarczej 22,22abc w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia: 24.06.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gospodarczej 22,22abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż monitoringu na budynku WMN przy ul. Gospodarczej 22,22abc w Sosnowcu”

Zakres Prac:

-montaż kamer IP – 4 sztuk  wewnątrz klatek na parterze wraz z rejestratorem dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywanie do 30 dni. Rejestrator ma być zamontowany w pomieszczeniu wskazanym przez Wspólnotę

 

Termin składania ofert do dnia: 24.06.2022r.

Forma oferty: „Montaż monitoringu na budynku WMN przy ul. Gospodarczej 22,22abc w Sosnowcu”

 

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.