Zamówienia
Montaż monitoringu w budynku WMN Czerwonego Krzyża 2a-4a

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czerwonego Krzyża 2a – 4a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu budynku Wspólnoty.

Prace polegały będą na:

– montażu kamer IP wraz z 8-kanałowym rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu piwnicznym  – 4 szt. kamer (2 kamery na elewacji ściana frontowa, 2 kamery w klatkach schodowych)

– dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni

„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 08.03.2019 r.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 13

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.