Zamówienia
Montaż monitoringu w budynku WMN Grota Roweckiego 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu
Prace polegały będą na:

– montażu 4  kamer  wraz z rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu strychowym lub piwnicy,
– dysk twardy aby zapewnić co najmniej 14 dniową pętle nagraniową

Lokalizacja kamer:

-wejścia do klatki
-elewacja

„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”
Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 28.03.2021 r.

Kontakt: 32 363-32-13

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.