Zamówienia
Montaż monitoringu w budynku WMN przy al. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 02.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy  alei Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu  zaprasza zainteresowanych
do składania ofert na realizację zadania: Montaż monitoringu.

Prace polegać będą na:

Wykonanie instalacji monitoringu IP  w trzech klatkach – 9, 11, 13 – etapami;

Rejestracja materiału video na rejestratorze z możliwością samodzielnego odczytu i rejestracji;

Wykonanie projektu oraz dokumentacji powykonawczej;

Warunki udzielenia gwarancji i współpraca pogwarancyjna;

Oferta dla jednej klatki:

Rejestrator wraz z obudową  IP  8 lub 10 kanałów

Kamery wandaloodporne – 8 lub 10 szt.

Dysk o odpowiedniej pojemności z możliwością nagrywania na najdłuższy okres

Switch

Monitor

Rejestrator wraz z modułem wi-fi

Rejestrator zamontowany w pomieszczeniu zamkniętym – miejsce wskazane przez wspólnotę

Kamery w budynku i na zewnątrz budynku

Wykonanie projektu oraz dokumentacji powykonawczej

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Termin składania ofert do dnia:         02 października 2020r.

Kontakt:          Pani Stella Dryps  i  Pan Konrad Kubis

Miejsce składania ofert:   COK-1 ul. Modrzejowska 32a  lub  sekretariat MZBM- TBS sp. z o.o.
ul. Korczaka 7.  

Telefon:          32-360-40-60

Forma oferty:   pisemna, w zamkniętej kopercie.

Załączniki do pobrania:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

 Przed przystąpieniem do prac wskazany kontakt z zarządem wspólnoty celem uszczegółowienia oferty; 

Cena nie jest najważniejszym kryterium  wyboru oferty