Zamówienia
Montaż monitoringu. WMN Legionów 14. Termin składania ofert do 20.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

– montażu 12 kamer IP wraz z 16-kanałowym rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu maszynowni dźwigów.

– instalacji dysku twardego o pojemności zapewniającej nagrywania do 7 dni

Lokalizacja kamer:

– przy wejściu do śmietnika – 1 szt

– na parterze na wprost wejścia do klatki – 1 szt

– na każdym piętrze klatki schodowej – 10 szt

Termin składania ofert do 20.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  ul. Legionów 14  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Władysława Kiełczewska, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy