Zamówienia
Montaż monitoringu. WMN Mireckiego 37ABCD. Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 37ABCD w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

  • montażu 11 kamer IP wraz z 12-kanałowym rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu piwnicznym.
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni ( 3 Terabajty)

 

Lokalizacja kamer:

  • przed wejściem do budynku 2szt
  • przy wejściu do śmietnika 1 szt
  • na parterze na wprost wejścia do klatek 4 szt
  • od strony ulicy Mireckiego 2 szt
  • na szczytach budynku 2 szt

Realizacja robót do 30.06.2018r.

„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 263-20-94 660-512-386