Zamówienia
Montaż monitoringu. WMN Patriotów 1. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 1 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

– montażu 8 kamer IP wraz z 12-kanałowym rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu piwnicznym .

– dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni

Lokalizacja kamer:

– zewnętrzne 5 szt    ( 2 z przodu 2 z tyłu plus jedna na śmietnik) zewnętrze 4 megapiksele

– na parterze na wprost wejścia do klatek 3 szt wewnętrzne 2 megapiksele

Realizacja robót do końca maja 2018

Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 263-20-94 660-512-386