Zamówienia
Montaż monitoringu. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 8a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

– montażu 6 kamer IP wraz z 8-kanałowym rejestratorem, który umieszczony bedzie w maszynowni dżwigu osobowego

– dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 10 dni

Lokalizacja kamer:

– po 1 szt. w windzie

– przed wejściem do budynku

– przy wejściu do śmietnika

– na parterze na wprost wejścia do bloku

– na parterze rejestrująca wejście do dźwigów

Realizacja robót do 31.12.2017r.

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Grażyna Marczewska