Zamówienia
Montaż monitoringu. WMN Królewska 2. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królewska 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

– montażu 12 kamer IP wraz z 8-kanałowym rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu piwnicznym.

– dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni ( 3 Terabajty)

Lokalizacja kamer:

– przed wejściem do budynku   2szt

– przy wejściu do śmietnika 1 szt

– na parterze na wprost wejścia do klatek 5 szt

– od strony ulicy Piłsudskiego 2 szt

– na szczytach budynku 2 szt

Realizacja robót do 15.05.2018r.

Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 263-20-94 660-512-386