Zamówienia
Montaż monitoringu. WMN Legionów 14. Termin składania ofert do dnia: 21.03.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

  •  montażu 15  kamer IP wraz z rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu maszynowni w antywłamaniowej obudowie .
  •  dysk twardy aby zapewnić co najmniej 7 dniową pętle nagraniową

Lokalizacja kamer:

wejścia do klatki – 1 sztuka
parter przedsionek – 1 sztuka
na każdym piętrze biegowym – 10 sztuk
śmietnik przed klatką na rogu budynku – 2 sztuki
na parterze przed wejściem do windy – 1 sztuka
„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”
Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 21.03.2019r.

Kontakt: 32 363-32-18

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.