Zamówienia
Montaż nawietrzaków higrosterowanych.WMN Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia 30.07.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

Montaż nawietrzaków higrosterowanych

lokali mieszkalnych – po 33 szt. na lokal mieszkalny

Termin składania ofert do dnia 30.07.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Montaż nawietrzaków higrosterowanych Patriotów 2″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp.z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w terenie wyżej wymienionej wspólnoty.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Kontak Igor Hauke 660-512-386