Zamówienia
Montaż nawietrzaków higrosterowanych. WMN Zwycięstwa 23. Termin składania ofert do dnia 27.10.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Zwycięstwa 23 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

Montaż nawietrzaków higrosterowanych

19 lokali mieszkalnych – po 1 szt. na lokal mieszkalny

Termin składania ofert do dnia 27.10.2017r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ” Montaż nawietrzaków higrosterowanych Zwycięstwa 23″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp.z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zaleca się wizje w terenie wyżej wymienionej wspólnoty.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”