Zamówienia
„ Montaż nawiewników w oknach piwnicznych dla WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia: 30.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Dostawa i montaż nawiewników okiennych w stolarce okiennej piwnic”

Zakres prac:

-dostawa i montaż nawiewników w oknach piwnicznych łącznie 65 sztuk.

-w ofercie prosimy o podanie wyceny nawiewnika automatycznego sterowanego ciśnieniowo oraz nawiewnika sterowanego manualnie.

Wymiary okienek piwnicznych 48×65 cm.

Termin składania ofert do dnia: 30.05.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Nawiewniki Jagiellońska 3”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia pomiarów i przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.