Zamówienia
Montaż ogrodzenia   na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu. Termin składania ofert:  22.09.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż ogrodzenia   na działce Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Urbanowicz 8-10-12 w Sosnowcu

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Zgodnie z załącznikiem do pobrania na dole strony.

Termin składania ofert:  22.09.2021r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM-TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 360 40 60, bgwardiak@mzbm.sosnowiec.pl

Do pobrania: